چشم انداز آينده :

*برگزاري همايش منطقه ­اي EMS ( سيستم مديريت انرژي) در ارديبهشت ماه سال 1391(تحقق يافت)

*ايجاد مركز كارآفريني تا پايان سال 1392

*ايجاد پارك فناوري و مركز رشد تا پايان سال 1393

*ميزباني مسابقات مهارتي كامپيوتر در سال 1390(تحقق يافت)

*خريد زمين واخذ مجوز جهت ساخت مجتمع كارگاهي تا پايان سال 1393

*تصويب 3 رشته جديد تربيت بدني، تأسيسات و نقشه برداري تا نيمسال­ آينده و هم­چنين 5 رشته ديگر تا پايان سال 1392

*شركت در مسابقات روباتيك شيراز سال 1390 (تحقق يافت)

*تشكيل تيم­هاي پژوهشي جديد (خودروي الكتريكي، روباتيك و ...) (تحقق يافت)

*تجهیز کتابخانه و استفاده از نرم افزار جامع كتابخانه(تحقق يافت)

*تدوين نشريه علمي – پژوهشي داخلي دانشكده

*ارائه پيشنهاد جهت اخذ مجوز از سازمان جهت برگزاري دوره هاي ضمن خدمت براي مديران و كارشناسان دانشكده

*استفاده اعضاء هيأت علمي از كتابخانه ديجيتال تا پايان سال جاري

*مجهز نمودن دانشكده به شبكه اينترنت بي سيم (Wireless) جهت استفاده دانشجويان در محوطه دانشكده(تحقق يافت)