شماره تماس هاي داخلي دانشکده سما مرکز پاکدشت تلفن گويا
حوزه ریاست     عدد 5    
            دفتر ریاست  101
حوزه اداري - عمومي     عدد 4     
            رئيس امور عمومي  114
             تدارکات و کارپرداز 119
حوزه مالي عدد 3
                 مدير مالي - صندوق رفاه 116
    امور شهریه 105
حوره آموزش عدد 1
     مدير آموزش    104  
             امور آموزش وثبت نام 109
                                          کارشناس گروه حسابداري ، معماری،طراحی و دوخت
108
                                    کارشناس گروه کامپيوتر، تربيت بدني، مکانیک 108
امتحانات  110
بايگاني 108
     خدمات آموزش                    114 عدد 4
حوزه فرهنگي  
     امور فرهنگي 105
   امور مشاوره 122
حوزه پژوهش و دانشجویی
عدد 2
                                                          مدير پژوهش- باشگاه پژوهشگران جوان -رابط ایثارگران و بهزیستی                                                   114   
                امور دانشجویی - مشمولین  109
                  آمار و انفورماتیک - کتابخانه  112
شماره تلفن هاي دانشکده 36041600  - 36044300 021
کدپستی 3391943984   دورنگار: 36021500 
  021