اطلاعیه مهم انتخاب واحد

نوشته شده توسط مدیر وب سایت on . Posted in اخبار وب سایت

انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 از تاریخ 5 بهمن لغایت 11 بهمن 1398 می باشد.

دانشجویان دقت داشته باشند، با توجه به مسدود شدن انتخاب واحد از سوی سازمان مرکزی حتما در مهلت اعلام شده انتخاب واحد نمایند در غیر اینصورت عواقب بر عهده دانشجویان می باشد.