اطلاعیه امور مشمولین دانشکده

نوشته شده توسط مدیر وب سایت on . Posted in اخبار وب سایت

قابل توجه دانشجویان مشمول که تاکنون جهت دریافت معافیت تحصیلی از طریق دفاتر پلیس + 10 اقدام ننموده اند حداکثر تا تاریخ 1399/06/30 فرصت دارند با گرفتن نامه از امور مشمولین دانشگاه جهت اخذ معافیت تحصیلی اقدام نموده، لذا بعد از تاریخ ذکر شده معافیتی صادر نمی شود و دانشجویان مشمول غایب محسوب میگردد.