شهریه انتخاب واحد نیمسال اول 97-96

نوشته شده توسط مدیر وب سایت on . Posted in اخبار اداری و مالی

انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 فقط در مهلت تعیین شده و منوط به تسویه شهریه قبلی ، و پرداخت به شرح ذیل می باشد :

حسابداری : چهارصد و پنجاه هزار تومان

سایر رشته ها : : ششصد هزار تومان

در ضمن دانشجویانی که نیاز به وام وزارت علوم دارند تا تاریخ 96/07/10 به امور مالی مراجعه تا درخواست های آنها مورد بررسی قرار گیرد .